Техніка безпеки при монтажу та обслуговуванні сонячних колекторів
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Перед монтажем сонячного колектору необхідно обстежити стан конструкцій та покрівлі даху з точки зору додаткового навантаження на ці конструкції. При монтажі необхідно дотримуватись інструкцій щодо виконання висотних робіт. Установку сонячного колектору необхідно виконувати після закінчення монтажу труб первинного кола циркуляції. Необхідно під'єднати сонячний колектор та несучу конструкцію (силову раму) до громовідводу, якщо такий вже є. Таке під'єднання повинен зробити кваліфікований персонал (електрик). При під'єднанні необхідно бути обережним, щоб не пошкодити корпус сонячного колектора.

Обладнання монтажника та захисне устаткування для роботи на висоті згідно вимог:

- кожен монтажник повинен мати довідку про завершення перепідготовки в сфері виконання робіт на висоті;

- при роботі на висоті більше 4 м вимагається допуск до висотних робіт.

Необхідно керуватись сучасними нормами і правилами, що стосуються монтажу, налагоджування та експлуатації систем та пристроїв електричного обігріву і сантехнічних пристроїв, а також геліосистем.

Електричні пристрої, які застосовуються при монтажі та експлуатації геліосистем, підпадають під норми та правила безпеки щодо ураження електричним струмом для установок напругою до 1000В. Правила улаштування електроустановок (ПУЕ). ПУЕ (для країн Євросоюзу РВUЕ) для установок до 1000 В передбачають наступні правила безпеки:

- застосування безпечної напруги (до 36 В);

- ізолювання струмопровідних частин електричного кола від прямого дотику (основна охорона);

- додаткові заходи безпеки, що забезпечують безпечність від ураження струмом на доступних не струмопровідних частинах обладнання, який з'являється у результаті пошкодження ізоляції струмопровідних частин.

У електричних пристроях з напругою, що не перевищує 1000 В, охорона від ураження електричним струмом забезпечується одночасним застосуванням засобів безпеки перед безпосереднім дотиком.

До безпечних джерел живлення можна віднести:

- трансформатори безпеки (захисний трансформатор);

- перетворювачі безпеки.

До основних заходів безпеки відносяться:

- ізоляція струмопровідних металевих частин електричних кіл пристроїв;

- прикриття струмопровідних деталей та частин захисними корпусами, кожухами, тощо;

- розміщення струмопровідних деталей та частин у важкодоступних місцях;

- забезпечення рухомих кабелів та проводів від механічних пошкоджень,

- застосування дугових комірок в електричних апаратах; під час робіт слід користуватися слюсарно-монтажними інструментами з ізолювальними рукоятками.

Застосування відповідних заходів електричної безпеки залежить від:

- найбільшого дійсного значення робочої напруги відносно землі у мережі

- з заземленим нульовим проводом;

- найбільшого дійсного значення між фазної робочої напруги у мережі без заземленого нульового контакту;

- обставин, що можуть збільшити небезпеку ураження;

- виду електрообладнання.

У електроенергетичних пристроях напругою 0,4 кВ рекомендується занулення, а для пристроїв постійного струму 110 або 220 В - заземлення. Заходи безпеки стосуються доступних металевих частин електроустаткування, що не призначені для роботи під напругою, допоміжних металевих конструкцій і металевих екранів, що стикається з електроустаткуванням тощо.

Занулення застосовується в пристроях змінного струму з напругою, не перевищуючою 500 В. Всі основні частини обладнання повинні бути під’єднанні до захисного каналу РЕ або захисно-нейтрального каналу PEN. Захисне заземлення полягає в під'єднанні доступних частин металевих електричних пристроїв із заземлюючим проводом.

Протипожежна охорона

При монтажі та експлуатації електричних пристроїв необхідно знати і виконувати норми та правила протипожежної охорони.

Об'єкти з електричними пристроями мають бути оснащені засобами пожежогасіння, а обслуговуючий персонал повинен:

- правильно поводитися у випадку пожежі;

- вміти гасити електроенергетичні пристрої;

- правильно користуватися засобами пожежогасіння;

- знати заходи, які запобігають виниканню пожеж. Безпека виконання робіт при електричних пристроях.

Особливу увагу потрібно звернути на безумовне дотримання правил, що стосуються роботи електроенергетичних пристроїв під час монтажу, експлуатації, обстеження та оглядів, консервації і ремонтів.

Під час робіт потрібно застосовувати інструменти, пристрої, захисне устаткування згідно з правилами та приписами, застосовуваними у цій сфері.

Надання першої допомоги особам, ураженим електричним струмом.

Кожна особа, працююча на електричних установках мусить знати:

- норми і правила ПУЕ;

- дію електричного струму на людський організм;

- наслідки пошкоджень, спричинених електричним струмом;

- способи від'єднання ураженого від джерела струму;

- способи надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Установкою, запуском і консервацією сонячних колекторів та систем побудованих на їх базі повинні здійснюватись лише професійними, спеціально підготовленими особами. Монтаж та під'єднання колекторів повинні бути проведені згідно з інструкціями, наданими фірмою-виробником, та загальними нормами і правилами. Перед початком монтажу необхідно провести контроль всіх складових елементів системи. При доставці та монтажі елементів геліоустановки необхідно завжди застосовувати захисні рукавиці. Під час транспортування, монтажу і демонтажу колектора необхідно особливо уважно та обережно поводитися зі скляними трубами, щоб не пошкодити їх.

 

Дата: 2018-09-13, просмотров: 775.