ПОРІВНЯННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Метод не дозволяє отримати похибку вимірювань для загрузки комутаторів, адже у мережі встановлені комутатори з великою пропускною здатністю і у таких малих мережах практично не мають загрузки, тому похибку вимірювань для цього параметру вирахувати неможливо.

Обчислимо похибки імітаційного методу та декомпозиції.

 

Таблиця 48 Порівняння результатів для N = 4

Комутатор

Імітація

Декомпозування

Завантаження, *100% Час транзакції, мс Завантаження, *100% Час транзакції, мс

КК

0,03

75,37

0,03

90,66

КЗ1

0,06

0,06

КЗ2

0,06

0,06

КЗ3

0,06

0,06

КРГ1

0,14

0,14

КРГ2

0,14

0,14

КРГ3

0,14

0,14

КРГ4

0,14

0,14

КРГ5

0,14

0,14

КРГ6

0,14

0,14

 

Таблиця 49 Порівняння результатів для N = 7

Комутатор

Імітація

Декомпозування

Завантаження, *100% Час транзакції, мс Завантаження, *100% Час транзакції, мс

КК

0,04

201,65

0,06

228,31

КЗ1

0,11

0,11

КЗ2

0,11

0,11

КЗ3

0,1

0,11

КРГ1

0,27

0,28

КРГ2

0,27

0,28

КРГ3

0,27

0,28

КРГ4

0,27

0,28

КРГ5

0,27

0,28

КРГ6

0,27

0,28


 

Таблиця 50 Порівняння результатів для N = 10

Комутатор

Імітація

Декомпозування

Завантаження, *100% Час транзакції, мс Завантаження, *100% Час транзакції, мс

КК

0,08

412,5

0,09

459,32

КЗ1

0,17

0,17

КЗ2

0,17

0,17

КЗ3

0,17

0,17

КРГ1

0,36

0,36

КРГ2

0,36

0,36

КРГ3

0,36

0,36

КРГ4

0,36

0,36

КРГ5

0,36

0,36

КРГ6

0,36

0,36

 

Таблиця 50 Похибка у результатах при N = 4

Комутатор

Похибка транзакції

Похибка завантаження

Абсолютна, мс Відносна, % Абсолютна, *100% Відносна, %

КК

15,29

20

0

0

КЗ1

КЗ2

КЗ3

КРГ1

КРГ2

КРГ3

КРГ4

КРГ5

КРГ6

 

Таблиця 51 Похибка у результатах при N = 7

Комутатор

Похибка транзакції

Похибка завантаження

Абсолютна, мс Відносна, % Абсолютна, *100% Відносна, %

КК

26,66

13

0,02

50

КЗ1

0

0

КЗ2

КЗ3

0,01

10

КРГ1

0

0

КРГ2

КРГ3

КРГ4

КРГ5

КРГ6

 

Таблиця 52 Похибка у результатах при N = 10

Комутатор

Похибка транзакції

Похибка завантаження

Абсолютна, мс Відносна, % Абсолютна, *100% Відносна, %

КК

46,82

11,3

0,01

12,5

КЗ1

0

0

КЗ2

КЗ3

КРГ1

КРГ2

КРГ3

КРГ4

КРГ5

КРГ6

 
ПОБУДОВА ГРАФІКІВ

 

Для наглядної інтерпретації результатів побудови корпоративної комп’ютерної мережі побудуємо графіки, де початковими даними будуть отримані раніше результати.

 

Рис.74. Залежність часу транзакції від кількості абонентів

 

Рис. 66. Залежність завантаженості комутатора КК від кількості абонентів

 


 

Рис. 75. Залежність завантаженості комутатора КЗ1 від кількості абонентів

 

Рис. 76. Залежність завантаженості комутатора КЗ2 від кількості абонентів

 

Рис. 77. Залежність завантаженості комутатора КЗ3 від кількості абонентів

 


 

Рис. 78. Залежність завантаженості комутатора КРГ1 від кількості абонентів

 

Інші графіки комутаторів мають однаковий вигляд з КРГ1, тобто приводити їх немає сенсу. Інтерес має також залежність відносної похибки часу транзакції у методі декомпозиції від кількості абонентів. Її приведено на рис. 79.

 

Рис. 79. Залежність відносної похибки часу транзакції від кількості абонентів

 

ВИСНОВОК

 

У курсовій роботі була промодельована корпоративна мережа, яка містить варіативну кількість абонентів. На базі мережі були застосовані методи аналітичного, імітаційного, низхідного та висхідного моделювання. Були знайдені похибки методів на прикладі імітаційного моделювання та декомпозиції. Результаті моделювання представлені у вигляді діаграм, таблиць, рисунків та графіків впродовж змісту курсової роботи.

З результатів моделювання заданої мережі можна зробити наступні висновки:

1) завантаження комутатора верхнього рівня має експоненціальний характер;

2) завантаження комутаторів рівня будинку має більш лінійний характер;

3) метод декомпозиції має похибку, яка знаходиться у границях 20%;

4) зі збільшенням кількості абонентів у методів декомпозиції падає похибка часу транзакції;

5) методи низхідного та висхідного моделювання не дали гарний результатів через тип комутаторів, які використовуються у мережі.

Дата: 2019-07-24, просмотров: 131.