ПОБУДОВА КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ З КІЛЬКІСТЮ АБОНЕНТІВ - 4
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

 

1. У системі проектування "PACKET TRACER" побудувати корпоративну комп'ютерну мережу (ККМ), відповідно до варіанта в таблиці 1. Кількість абонентів у робочій групі - 4.

2. Задати відповідному варіанту трафік у редакторі заявок.

3. Промоделювати мережу. Зафіксувати отримані дані по завантаженню комутаторів, часу реакції (час транзакції) абонентів і часу моделювання мережі.

4. Додати в кожну робочу групу 3 абоненти.

5. Промоделювати мережу.

6. Додати в кожну робочу групу 3 абоненти.

7. Промоделювати мережу.

8. Виконати декомпозицію мережі (розбити її на під мережі, засновані на комутаторах).

9. Промоделювати декомпозовані фрагменти, починаючи з 4-х абонентів.

10. Зрівняти результати.

11. Результати у вигляді таблиць і графіків помістити в пояснювальну записку.

 

Таблиця 1 Вхідні дані

Тип ККМ Співвідношення внутрішнього й зовнішнього трафіка Розмір запиту (байт) Розмір відповіді (байт) Час підготовки (мс) Час обробки (мс) Час циклу (мс)
а 80/20 1500 100 1,5 0,5 2,0

 


 

Рис. 1. Структура комунікаційної мережі рівня корпорації

 

Рис. 2. Структура комунікаційної мережі рівня будинку

 

(N = 4, 7, 10)

Рис. 3. Структура комунікаційної мережі рівня робочої групи (N = 4, 7, 10)
ПОБУДОВА КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ З КІЛЬКІСТЮ АБОНЕНТІВ - 4

 

Рис. 4. Структура корпоративної мережі N=4

 

Після проектування даної мережі, необхідно задати заявки для даної мережі та промоделювати мережу.

Отримані заявки та дані у вигляді графіків відображені нижче.

 

Таблиця 2 Результати моделювання при N = 4

Комутатор

Завантаження комутатора

Час транзакції

Аналітичне, *100%

Імітаційне, *100%

Аналітичний, мс

Імітаційний, мс

КК

0,02

0,03

83,24

75,37

КЗ1

0,05

0,06

КЗ2

0,05

0,06

КЗ3

0,05

0,06

КРГ1

0,11

0,14

КРГ2

0,11

0,14

КРГ3

0,11

0,14

КРГ4

0,11

0,14

КРГ5

0,11

0,14

КРГ6

0,11

0,14

 


 

Таблиця 3 Заявки у мережі при N = 4

Клієнт

Сервер

Запит, байт

Відповідь, байт

Підготовка, мс

Обробка, мс

Час циклу, мс

0

РСРГ1.1

СРГ1

1500

100

1,5

0,5

2

1

РСРГ1.2

СРГ1

1500

100

1,5

0,5

2

2

РСРГ1.3

СРГ1

1500

100

1,5

0,5

2

3

РСРГ1.4

СРГ1

1500

100

1,5

0,5

2

4

РСРГ1.4

СЗ1

1500

100

1,5

0,5

2

5

РСРГ2.1

СРГ2

1500

100

1,5

0,5

2

6

РСРГ2.2

СРГ2

1500

100

1,5

0,5

2

7

РСРГ2.3

СРГ2

1500

100

1,5

0,5

2

8

РСРГ2.4

СРГ2

1500

100

1,5

0,5

2

9

РСРГ2.4

СЗ1

1500

100

1,5

0,5

2

10

РСРГ3.1

СРГ3

1500

100

1,5

0,5

2

11

РСРГ3.2

СРГ3

1500

100

1,5

0,5

2

12

РСРГ3.3

СРГ3

1500

100

1,5

0,5

2

13

РСРГ3.4

СРГ3

1500

100

1,5

0,5

2

14

РСРГ3.4

СЗ2

1500

100

1,5

0,5

2

15

РСРГ4.1

СРГ4

1500

100

1,5

0,5

2

16

РСРГ4.2

СРГ4

1500

100

1,5

0,5

2

17

РСРГ4.3

СРГ4

1500

100

1,5

0,5

2

18

РСРГ4.4

СРГ4

1500

100

1,5

0,5

2

19

РСРГ4.4

СЗ2

1500

100

1,5

0,5

2

20

РСРГ5.1

СРГ5

1500

100

1,5

0,5

2

21

РСРГ5.2

СРГ5

1500

100

1,5

0,5

2

22

РСРГ5.3

СРГ5

1500

100

1,5

0,5

2

23

РСРГ5.4

СРГ5

1500

100

1,5

0,5

2

24

РСРГ5.4

СЗ3

1500

100

1,5

0,5

2

25

РСРГ6.1

СРГ6

1500

100

1,5

0,5

2

26

РСРГ6.2

СРГ6

1500

100

1,5

0,5

2

27

РСРГ6.3

СРГ6

1500

100

1,5

0,5

2

28

РСРГ6.4

СРГ6

1500

100

1,5

0,5

2

29

РСРГ6.4

СК

1500

100

1,5

0,5

2

 


 

Рис. 5. Завантаження комутатора КК

 

Рис. 6. Завантаження комутатора КЗ1

 

 

Рис. 7. Завантаження комутатора КЗ2


 

Рис. 8. Завантаження комутатора КЗ3

 

Рис. 7. Завантаження комутатора КРГ1

 

Рис. 8. Завантаження комутатора КРГ2

 


 

Рис. 7. Завантаження комутатора КРГ3

 

Рис. 8. Завантаження комутатора КРГ4

 

Рис. 7. Завантаження комутатора КРГ5

 


 

Рис. 8. Завантаження комутатора КРГ6

 
ПОБУДОВА ГРАФІКІВ

 

Для наглядної інтерпретації результатів побудови корпоративної комп’ютерної мережі побудуємо графіки, де початковими даними будуть отримані раніше результати.

 

Рис.74. Залежність часу транзакції від кількості абонентів

 

Рис. 66. Залежність завантаженості комутатора КК від кількості абонентів

 


 

Рис. 75. Залежність завантаженості комутатора КЗ1 від кількості абонентів

 

Рис. 76. Залежність завантаженості комутатора КЗ2 від кількості абонентів

 

Рис. 77. Залежність завантаженості комутатора КЗ3 від кількості абонентів

 


 

Рис. 78. Залежність завантаженості комутатора КРГ1 від кількості абонентів

 

Інші графіки комутаторів мають однаковий вигляд з КРГ1, тобто приводити їх немає сенсу. Інтерес має також залежність відносної похибки часу транзакції у методі декомпозиції від кількості абонентів. Її приведено на рис. 79.

 

Рис. 79. Залежність відносної похибки часу транзакції від кількості абонентів

 

ВИСНОВОК

 

У курсовій роботі була промодельована корпоративна мережа, яка містить варіативну кількість абонентів. На базі мережі були застосовані методи аналітичного, імітаційного, низхідного та висхідного моделювання. Були знайдені похибки методів на прикладі імітаційного моделювання та декомпозиції. Результаті моделювання представлені у вигляді діаграм, таблиць, рисунків та графіків впродовж змісту курсової роботи.

З результатів моделювання заданої мережі можна зробити наступні висновки:

1) завантаження комутатора верхнього рівня має експоненціальний характер;

2) завантаження комутаторів рівня будинку має більш лінійний характер;

3) метод декомпозиції має похибку, яка знаходиться у границях 20%;

4) зі збільшенням кількості абонентів у методів декомпозиції падає похибка часу транзакції;

5) методи низхідного та висхідного моделювання не дали гарний результатів через тип комутаторів, які використовуються у мережі.

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

 

1. У системі проектування "PACKET TRACER" побудувати корпоративну комп'ютерну мережу (ККМ), відповідно до варіанта в таблиці 1. Кількість абонентів у робочій групі - 4.

2. Задати відповідному варіанту трафік у редакторі заявок.

3. Промоделювати мережу. Зафіксувати отримані дані по завантаженню комутаторів, часу реакції (час транзакції) абонентів і часу моделювання мережі.

4. Додати в кожну робочу групу 3 абоненти.

5. Промоделювати мережу.

6. Додати в кожну робочу групу 3 абоненти.

7. Промоделювати мережу.

8. Виконати декомпозицію мережі (розбити її на під мережі, засновані на комутаторах).

9. Промоделювати декомпозовані фрагменти, починаючи з 4-х абонентів.

10. Зрівняти результати.

11. Результати у вигляді таблиць і графіків помістити в пояснювальну записку.

 

Таблиця 1 Вхідні дані

Тип ККМ Співвідношення внутрішнього й зовнішнього трафіка Розмір запиту (байт) Розмір відповіді (байт) Час підготовки (мс) Час обробки (мс) Час циклу (мс)
а 80/20 1500 100 1,5 0,5 2,0

 


 

Рис. 1. Структура комунікаційної мережі рівня корпорації

 

Рис. 2. Структура комунікаційної мережі рівня будинку

 

(N = 4, 7, 10)

Рис. 3. Структура комунікаційної мережі рівня робочої групи (N = 4, 7, 10)
ПОБУДОВА КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ З КІЛЬКІСТЮ АБОНЕНТІВ - 4

 

Рис. 4. Структура корпоративної мережі N=4

 

Після проектування даної мережі, необхідно задати заявки для даної мережі та промоделювати мережу.

Отримані заявки та дані у вигляді графіків відображені нижче.

 

Таблиця 2 Результати моделювання при N = 4

Комутатор

Завантаження комутатора

Час транзакції

Аналітичне, *100%

Імітаційне, *100%

Аналітичний, мс

Імітаційний, мс

КК

0,02

0,03

83,24

75,37

КЗ1

0,05

0,06

КЗ2

0,05

0,06

КЗ3

0,05

0,06

КРГ1

0,11

0,14

КРГ2

0,11

0,14

КРГ3

0,11

0,14

КРГ4

0,11

0,14

КРГ5

0,11

0,14

КРГ6

0,11

0,14

 


 

Таблиця 3 Заявки у мережі при N = 4

Клієнт

Сервер

Запит, байт

Відповідь, байт

Підготовка, мс

Обробка, мс

Час циклу, мс

0

РСРГ1.1

СРГ1

1500

100

1,5

0,5

2

1

РСРГ1.2

СРГ1

1500

100

1,5

0,5

2

2

РСРГ1.3

СРГ1

1500

100

1,5

0,5

2

3

РСРГ1.4

СРГ1

1500

100

1,5

0,5

2

4

РСРГ1.4

СЗ1

1500

100

1,5

0,5

2

5

РСРГ2.1

СРГ2

1500

100

1,5

0,5

2

6

РСРГ2.2

СРГ2

1500

100

1,5

0,5

2

7

РСРГ2.3

СРГ2

1500

100

1,5

0,5

2

8

РСРГ2.4

СРГ2

1500

100

1,5

0,5

2

9

РСРГ2.4

СЗ1

1500

100

1,5

0,5

2

10

РСРГ3.1

СРГ3

1500

100

1,5

0,5

2

11

РСРГ3.2

СРГ3

1500

100

1,5

0,5

2

12

РСРГ3.3

СРГ3

1500

100

1,5

0,5

2

13

РСРГ3.4

СРГ3

1500

100

1,5

0,5

2

14

РСРГ3.4

СЗ2

1500

100

1,5

0,5

2

15

РСРГ4.1

СРГ4

1500

100

1,5

0,5

2

16

РСРГ4.2

СРГ4

1500

100

1,5

0,5

2

17

РСРГ4.3

СРГ4

1500

100

1,5

0,5

2

18

РСРГ4.4

СРГ4

1500

100

1,5

0,5

2

19

РСРГ4.4

СЗ2

1500

100

1,5

0,5

2

20

РСРГ5.1

СРГ5

1500

100

1,5

0,5

2

21

РСРГ5.2

СРГ5

1500

100

1,5

0,5

2

22

РСРГ5.3

СРГ5

1500

100

1,5

0,5

2

23

РСРГ5.4

СРГ5

1500

100

1,5

0,5

2

24

РСРГ5.4

СЗ3

1500

100

1,5

0,5

2

25

РСРГ6.1

СРГ6

1500

100

1,5

0,5

2

26

РСРГ6.2

СРГ6

1500

100

1,5

0,5

2

27

РСРГ6.3

СРГ6

1500

100

1,5

0,5

2

28

РСРГ6.4

СРГ6

1500

100

1,5

0,5

2

29

РСРГ6.4

СК

1500

100

1,5

0,5

2

 


 

Рис. 5. Завантаження комутатора КК

 

Рис. 6. Завантаження комутатора КЗ1

 

 

Рис. 7. Завантаження комутатора КЗ2


 

Рис. 8. Завантаження комутатора КЗ3

 

Рис. 7. Завантаження комутатора КРГ1

 

Рис. 8. Завантаження комутатора КРГ2

 


 

Рис. 7. Завантаження комутатора КРГ3

 

Рис. 8. Завантаження комутатора КРГ4

 

Рис. 7. Завантаження комутатора КРГ5

 


 

Рис. 8. Завантаження комутатора КРГ6

 
Дата: 2019-07-24, просмотров: 122.