Русские меры сыпучих тел («хлебные меры»)
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1 цебр = 26—30 четвертям.
1 кадка (кадь, оков)= 2 половникам = 4 четвертям = 8 осьминам = 839,69 л (= 14 пудам ржи = 229,32 кг).
1 куль (рожь = 9 пудам + 10 фунтам = 151,52 кг) (овёс = 6 пудам + 5 фунтам = 100,33 кг)
1 полокова, половник = 419,84 л (= 7 пудам ржи = 114,66 кг).
1 четверть, четь (для сыпучих тел) = 2 осьминам (получетвертям) = 4 полуосьминам = 8 четверикам = 64 гарнцам. (= 209,912 л (дм³) 1902 г.). (= 209,66 л 1835 г.).
1 осьмина = 4 четверикам = 104,95 л (=1¾ пуда ржи = 28,665 кг).
1 полосьмины = 52,48 л.
1 четверик = 1 мере[3] = 1⁄8 четверти = 8 гарнцам = 26,2387 л. (= 26,239 дм³ (л) (1902 г.)). (= 64 фунтам воды = 26,208 л (1835 г)).
1 получетверик = 13,12 л.
1 четвёрка = 6,56 л.
1 гарнец, малый четверик = ¼ ведра = 1⁄8 четверика = 12 стаканам = 3,2798 л. (= 3,28 дм³ (л) (1902 г.)). (=3,276 л (1835 г.)).
1 полугарнец (пол-малый четверик) = 1 штоф = 6 стаканам = 1,64 л. (Пол-пол-малый четверик = 0,82 л, Пол-пол-пол-малый четверик = 0,41 л).
1 стакан = 0,273 л.

Русские меры жидких тел («винные меры»)

1 бочка = 40 вёдрам = 491,976 л (491,96 л).
1 корчага = 1 ½ — 1 ¾ ведра (вмещавшего 30 фунтов чистой воды).
1 ведро = 4 четвертям ведра = 10 штофам = 1/40 бочки = 12,29941 л (на 1902 г.).
1 четверть (ведра) = 1 гарнец = 2,5 штофа = 4 бутылкам для вина = 5 водочным бутылкам = 3,0748 л.
1 гарнец = ¼ ведра = 12 стаканам.
1 штоф (кружка) = 3 фунтам чистой воды = 1/10 ведра = 2 водочным бутылкам = 10 чаркам = 20 шкаликам = 1,2299 л (1,2285 л).
1 винная бутылка (Бутылка (единица объёма)) = 1/16 ведра = ¼ гарнца = 3 стаканам = 0,68; 0,77 л; 0,7687 л.
1 водочная, или пивная бутылка = 1/20 ведра = 5 чаркам = 0,615; 0,60 л.
1 бутылка = 3/40 ведра (Указ от 16 сентября 1744 года).
1 косушка = 1/40 ведра = ¼ кружки = ¼ штофа = ½ полуштофа = ½ водочной бутылки = 5 шкаликам = 0,307475 л.
1 четвертинка = 0,25 л (в настоящее время).
1 стакан = 0,273 л.
1 чарка = 1/100 ведра = 2 шкаликам = 122,99 мл.
1 шкалик = 1/200 ведра = 61,5 мл.


Русские меры веса

1 ласт = 6 четвертям = 72 пудам = 1179,36 кг.
1 четверть вощаная = 12 пудам = 196,56 кг.
1 берковец = 10 пудам = 400 гривнам (большим гривенкам, фунтам) = 800 гривенкам = 163,8 кг.
1 конгарь = 40,95 кг.
1 пуд = 40 большим гривенкам или 40 фунтам = 80 малым гривенкам = 16 безменам = 1280 лотам = 16,380496 кг.
1 полпуда = 8,19 кг.
1 батман = 10 фунтам = 4,095 кг.
1 безмен = 5 малым гривенкам = 1/16 пуда = 1,022 кг.
1 полубезмен = 0,511 кг.
1 большая гривенка, гривна, (позднее — фунт) = 1/40 пуда = 2 малым гривенкам = 4 полугривенкам = 32 лотам = 96 золотникам = 9216 долям = 409,5 г (11—15 вв.).
1 фунт = 0,4095124 кг (точно, с 1899 года).
1 гривенка малая = 2 полугривенкам = 48 золотникам = 1200 почкам = 4800 пирогам = 204,8 г.
1 полугривенка = 102,4 г.
Применялись также: 1 либра = ¾ фунта = 307,1 г; 1 ансырь = 546 г, не получил широкого распространения.
1 лот = 3 золотникам = 288 долям = 12,79726 г.
1 золотник = 96 долям = 4,265754 г.
1 золотник = 25 почкам (до XVIII в.).
1 доля = 1/96 золотникам = 44,43494 мг.
С XIII по XVIII века употреблялись такие меры веса, как почка и пирог:
1 почка = 1/25 золотника = 171 мг.
1 пирог = ¼ почки = 43 мг.

Русские меры веса (массы) аптекарские и тройские

Аптекарский вес — система мер массы, употреблявшаяся при взвешивании лекарств до 1927 г.
1 фунт = 12 унций = 358,323 г.
1 унция = 8 драхм = 29,860 г.
1 драхма = 1/8 унции = 3 скрупула = 3,732 г.
1 скрупул = 1/3 драхмы = 20 гранов = 1,244 г.
1 гран = 62,209 мг.


Другие русские меры

Десть — единицы счёта, равна 24 листам бумаги.

Меры ВКЛ ХV – XVII вв.

  • Адлегласць і даўжыня

міля = 5 вёрст

вярста = 798 сажняў = 1559,7 м

вялікая вярста = 1000 сажняў = 1948,8 м

сажань = 3 локці = 6 стоп = 72 цалі = 194,88 см

локаць = 2 стапы = 24 цалі = 64,96 см

стапа = 12 цаляў = 32,5 см

цаля = 2,7 см

гоні (гон) = 80—100 м (мера ніколі не была афіцыйнай)

стая = каля 80 м

страленне (стрэльбішча) = 60—70 м

шнур (даўжыні) = 75 локцяў = 48,7 м

прут (даўжыні) = 7,5 локця = 4,87 м

прэнцік (даўжыні) = 48,7 см

  • Плошча і пазямельныя вымярэнні

валока = 30 маргоў = 9000 кв. прутоў = 67 500 кв. локцяў = 21,36 га

морг = 3 кв. шнуры = 0,71 га

кв. шнур = 100 кв. прутоў = 0,237 га

кв. прут (прэнт) = 100 кв. прэнцікаў = 23,7 м²

кв. прэнцік = 0,237 м²

франконскі большы лан = 50 маргоў = 35,5 га

франконскі меншы лан = 40 маргоў = 28,4 га

нямецкі лан = 43 маргі = 30,5 га

польскі кмецкі большы лан = 21 морг = 14,91 га

польскі кмецкі меншы лан = 6 маргоў = 4,26 га

польскі кмецкі большы лан = 21 морг = 14,91 га

рэвізскі лан = 30 маргоў = 21,36 га

хелмінскі (кракаўскі) лан = 90 маргоў = 63,9 га

  • Сыпкія рэчывы і вадкасці

віленская бочка (для сыпкіх рэчываў) = 4 чвэрці (карцы) = 8 асьмін = 16 шаснастак = 72 вялікія гарцы = 144 малыя гарцы = 406,7 л

бочка (для вадкасці) = 4 чвэрці (карцы) = 12 чашаў = 144 малыя гарцы = 288 паўгарцаў = 376 квартаў = 752 паўкварты = 406,54 л

паўбочак = 8 чвэрцяў (карцоў) = 813 л

вядро = 4 гарцы = 11,28 л

Пінск 16 ст.:

вядро = 2 ліпечні = 20 каўшоў

ліпечня = ½ вядра = 10 каўшоў

коўш = 1/20 вядра

Берасце 16 ст.?:

вядро = 2 ручкі

ручка = ½ вядра

малы (шынковы) гарнец = 2,8237 л

цэхавы гарнец = 5,6474 л

кварта = ¼ гарца = 0,7057 л

чвэрць (карэц) = ¼ бочкі = 2 асьміны = 36 гарцаў = 102 л

лукно = 10 пудоў

мядніца = 12 гарцаў

салянка = 1/6 бочкі = 67,75 л

чаша = 12 гарцаў = 33,84 л

стары шанак = 48 гарцаў

лаштавы шанак = 24 гарцы

лашт = 8 віленскіх бочак

  • Маса (вага)

беркавец (цэнтнар) = 5 камянёў = 200 фунтаў = 74,96 кг

камень = 40 фунтаў = 14,993 кг

фунт = 32 лоты = 374,82 г

лот = 1/32 фунта = 11,71 г

пуд = 40—50 фунтаў

бязмен = 5—6 фунтаў = 1,87—2,24 кг

кантар = 100 фунтаў = 37,84 кг

ока = 3 фунты = 1,02 кг

грыўна = 195,5 г

кап (вашчаны пуд) = 12 пудоў

літра = 280,8 г

пундзель = 25 фунтаў = 9,24 кг

  • Лікавыя адзінкі

капа = 60

сорак = 40

пара = 2

саха (валы, нарогі для сох) = 2

пасма = 30 нітак

лібра = 25 аркушаў паперы

рэз = 20 лібраў = 500 аркушаў паперы

тузін, тахер = 12

фаска = 500

паўчварта (гістар. полчварта) = 3,5 (напрыклад, грашовых адзінак)

Вопрос 30-31. Меры ХIX – начала ХХ вв.

Положением от 4 июня 1899 года была допущена метрическая система.
Кроме всего прочего на окраинах Империи применялись и различные старые меры местного происхождения. Однако, так или иначе они применялись лишь на бытовом уровне.

Меры длины ( линейные):

Верста = 500 саженям= 1,0668 км

Сажень = 3 аршинам = 7 футам = 2,1336 м

Аршин = 16 вершкам = 28 дюймам = 71,12 см

Фут = 12 дюймам= 6,85 вершкам = 30,48 см

Вершок = 17,5 линиям= 4,45 см

Дюйм= 10 линиям = 2,54 см

Линия = 10 точкам = 2,54 мм

Точка = 0,245 мм

Меры веса( массы):

Пуд = 40 фунтам = 16,38 кг

Футн = 32 лотам = 96 золотникам = 409,51241 г

Лот = 3 золотникам = 12,797263 г

Золотник = 96 долям = 4,26г

Доля = 44,43 мг

Меры объёма жидкости:

Бочка = 40 вёдрам =

Ведро = 10 штофам= 12,29 л

Штоф = 1/ 10 ведра = 2 водочным бутылкам = 10 чаркам = 1, 2299 л

Винная бутылка = 1/16 ведра = 0,768 л

Водочная бутылка = 1/20 ведра = 5 чаркам = 0,61 л

Чарка = 1/ 100 ведра = 2 шкаликам = 122 мл

Шкалик = 1/200 ведра = 61 мл

Меры объёма сыпучих веществ:

Четверть = 2 осьминам = 8 четвёрикам = 2, 09 гл

Осьмина = 4 четвёрикам = 1,04 гл

Четвёрик = 8 гарнцам = 26, 2 л

Гарнец =2 полугарнцам= 3, 27 л

Полугарнец = 1,63 л

Меры площадей( квадратные):

квадратная верста = 250000 квадратным саженям = 1,13806 км2;

квадратная сажень = 9 квадратным аршинам = 49 квадратным футам = 4,552245 м2

квадратный аршин = 256 квадратным вершкам = 784 квадратным дюймам =0,505805 м2

квадратный вершок = 3,06 квадратным дюймам = 19,75 см2

квадратный фут = 144 квадратным дюймам =0,0929030м2

квадратный дюйм =100 квадратным линиям = 6,451597 см2

В качестве специфической единицы была узаконена десятина, равная 2400 квадратным саженям, что составляло 1,09254 га в метрическом эквиваленте

Вопрос 32. Создание метрической системы измерения. Меры советской эпохи.

20.05.1875 г. в Париже подписана Международная метрическая конвенция. Это сделали представители 17 государств, в том числе и России, с целью обеспечения международного единства измерений и усовершенствования метрической системы мер. Постановлением СНК СССР от 21 июля 1925 года метрическая конвенция признана имеющей силу для СССР. К 1972 ее подписало 41 государство. В настоящее время к Конвенции присоединилось 70 государств. На основе метрической конвенции учреждено Международное бюро мер и весов, организован Международный комитет мер и весов, созываются Генеральные конференции по мерам и весам.

 СИСТЕМА ЕДИНИЦ, совокупность основных (независимых) и производных единиц физических величин, отражающая существующие в природе взаимосвязи этих величин. При определении единиц системы подбирается такая последовательность физических соотношений, в которой каждое следующее выражение содержит только одну новую физическую величину. Это позволяет определить единицу физической величины через совокупность ранее определенных единиц, а в конечном счете — через основные единицы системы. С 1981 применяется Международная система единиц (СИ), в физике и астрономии иногда применяют СГС систему единиц (сантиметр — грамм-секунда-система единиц), а также — естественные системы единиц.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ, система единиц физических величин, принятая 11-й Генеральной конференцией по мерам и весам (1960). Сокращенное обозначение — SI (франц. Systeme International, в русской транскрипции — СИ). Международная система единиц содержит 7 основных единиц: длины — метр, массы — килограмм, времени — секунда, силы электрического тока — ампер, термодинамической температуры — кельвин, силы света — кандела, количества вещества — моль. При расчетах, если значения всех величин выражены в единицах СИ, в формулы не требуется вводить переводные коэффициенты, зависящие от выбора единиц.

 

     

 


Дата: 2018-12-28, просмотров: 397.