Розрахунок довжини гідроліній
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Вихідні дані до роботи

 

За вибраним варіантом схеми гідропривода і вихідними даними, а також взятим значенням робочого тиску, визначити розміри гідроциліндра і підібрати розподільник, дросель, гідро клапан, фільтр. Розрахувати втрати тиску в магістралях привода. Вибрати насос. Розрахувати потужність і ККД гідропривода. Еквівалентну шорсткість гідроліній взяти =0,06 мм, а механічний ККД гідроциліндра - =0,90.

Вихідні данні: F=70 кН; Vn=3,6 ; р=16 МПа; масло: АМГ-10.

 

Рисунок 1 – Принципова схема гідропривода

 

Робоча рідина(масло) з бака (Б) подається насосом (Н) через розподільник (Р) у робочу порожнину гідроциліндра (Ц). Шток гідроциліндра навантажений силою F. Надлишок рідини, що нагнітається насосом, відводиться в бак (Б) через клапан переливний (КП). Для регулювання швидкості робочого органа встановлений дросель (ДР). Відпрацьована рідина з порожнини гідроциліндра через розподільник (Р) і фільтр (Ф) зливається в бак (Б).Розрахунок довжини гідроліній

 

Довжину напірної лінії(м) визначаємо за формулою

 

,                                  (1.1)

 

де N=5+8=13 – сума двох останніх цифр номера залікової книжки.

Визначаємо довжину напорної лінії

 (м)

Довжина зливної лінії дорівнює

 

,                                        (1.2)

 

Визначаємо довжину зливної лінії

(м)

Довжина всмоктувальної лінії

 

,                                        (1.3)

 

Визначаємо довжину всмоктувальної лінії

(м)

 

 Розрахунок і вибір параметрів гідроустаткування

Вибір робочої рідини

 

Вибір робочої рідини виконуємо залежно від температурних умов, режиму роботи гідропривода і його робочого тиску. Нормальна температура робочої рідини складає 50–60 . При такій температурі і тиску 2,5–10 МПа робочу рідину вибираємо за даними таблиці додатку А [1, с. 19].

Приймаємо робочу рідину: масло АМГ-10 з густиною ρ=850 , кінематичною в’язкістю ν= .

 

Вибір робочого тиску

 

Значення робочого тиску (МПа) вибираємо зряду нормативних, установлених ГОСТ 12445–80 даних [1, с. 8].

Для умов роботи заданого гідропривода приймаємо значення тиску Р=16 МПа.

 

Розрахунок необхідної витрати рідини

 

Необхідну витрату рідини QНОМ ( ), що надходить у гідроциліндр, знаходимо за формулою


,                                                                                  (2.6)

 

де V n – швидкість руху поршня, ;

Se – ефективна площа поршня гідроциліндра, м2;

Необхідна витрата рідини дорівнює

 

  =21 .

 

Необхідна подача насоса буде дорівнювати

 

,                                      (2.7)

 

де k=1,05–1,15;

Приймаємо k=1,1.

Одержимо значення необхідної подачі насоса

  =23,1 .

Необхідну витрату рідини Qзл ( ), що виходить із зливної порожнини гідроциліндра, знаходять за формулою:

 

.                                          (2.8)

 

Визначаємо витрати рідини зливої лінії

  =55,2 .
Вибір гідророзподільника

 

Тип і марку гідророзподільника вибираємо за робочим тиском Р=16 МПа і максимальною витратою через розподільник Qр=55,2 . Вибираємо по [2, с. 78, табл. 4.4] гідророзподільник типу Р(Рн) 323 =55,2 , =0,01 МПа.

 

Вибір дроселя

 

Типорозмір дроселя вибираємо за робочим тиском Р=16 МПа і витратою через дросель QДР=21 . Вибираємо за [2, с. 146, табл. 5.13] дросель типу Г55–13А =21 , =0,2 МПа.

 

Вибір фільтра

 

Фільтр і його типорозмір вибираємо за витратою робочої рідини в гідролінії QЗЛ =QФ=55,2  і необхідною для даного гідропривода тонкістю фільтрації за [2, с. 296, табл 8.2] дорівнює 25 мкм. За [2, с. 300, табл. 8.6] вибираємо фільтр марки ФС =100 , =0,1 МПа.

 

 Вибір параметрів насоса

 

Необхідний тиск насоса обчислюємо за рівнянням

 

,   (4.1)

 

де - сумарні втрати тиску в гідролініях, Па;

- зусилля на штоку гідроциліндра, Н;

- ефективна площа поршня, ;

-механічний к.к.д. гідроциліндра.

Визначаємо тиск насоса

=13504230 (Па) =13,5 (МПа).

Тип насоса вибираємо відповідно до значень необхідної подачі

QH=23,1  і 13,5МПа за [2, с. 34, табл2.7] – НПлР  (QHОМ=24 ,

РНОМ=16МПа, hН=0,69)

 

Вибір гідроклапана тиску

 

Гідроклапан тиску вибираємо за значенням необхідного тиску

16 МПа і подачі вибраного насоса QHОМ =24  за [2, с. 124, табл. 5.3] – Г54–32М (QHОМ =32 ).

 Література

 

1. Методичні вказівки до курсової роботи з курсу «Гідравліка та гідропневмоприводи» для студентів бакалавратури 6.0902 «Інженерна механіка» усіх форм навчання. /Укладачі: В.Ф. Герман, С.П. Кулініч. – Суми: СумДУ, 2000. – 20 с.

2. Свешников В.К., Усов А.А. Станочные гидроприводы: Справочник. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Машиностроение, – 512 с.: ил.

3. Норкус В.П. и др. «Гидравлика, гидромашины и гидроприводы» Методические указания для студентов заочного отделения. М.: 1983 г.

Вихідні дані до роботи

 

За вибраним варіантом схеми гідропривода і вихідними даними, а також взятим значенням робочого тиску, визначити розміри гідроциліндра і підібрати розподільник, дросель, гідро клапан, фільтр. Розрахувати втрати тиску в магістралях привода. Вибрати насос. Розрахувати потужність і ККД гідропривода. Еквівалентну шорсткість гідроліній взяти =0,06 мм, а механічний ККД гідроциліндра - =0,90.

Вихідні данні: F=70 кН; Vn=3,6 ; р=16 МПа; масло: АМГ-10.

 

Рисунок 1 – Принципова схема гідропривода

 

Робоча рідина(масло) з бака (Б) подається насосом (Н) через розподільник (Р) у робочу порожнину гідроциліндра (Ц). Шток гідроциліндра навантажений силою F. Надлишок рідини, що нагнітається насосом, відводиться в бак (Б) через клапан переливний (КП). Для регулювання швидкості робочого органа встановлений дросель (ДР). Відпрацьована рідина з порожнини гідроциліндра через розподільник (Р) і фільтр (Ф) зливається в бак (Б).Розрахунок довжини гідроліній

 

Довжину напірної лінії(м) визначаємо за формулою

 

,                                  (1.1)

 

де N=5+8=13 – сума двох останніх цифр номера залікової книжки.

Визначаємо довжину напорної лінії

 (м)

Довжина зливної лінії дорівнює

 

,                                        (1.2)

 

Визначаємо довжину зливної лінії

(м)

Довжина всмоктувальної лінії

 

,                                        (1.3)

 

Визначаємо довжину всмоктувальної лінії

(м)

 

 Дата: 2019-12-10, просмотров: 183.