Озера та болота особливої охорони Чернігівського району

 

Чернігівський район знаходиться у західній частині Чернігівської області, створений в 1923 році. Площа 2,5 тис. м2. Населення 75,3 тис. чол., у т. ч. міського - 8,1 тис. Центр - м. Чернігів. Район лежить у межах Придніпровської низовини. Поверхня полого-хвиляста моренно-зандрова (східно-алювіальна) рівнина з лесовими островами, розчленована прохідними долинами. Абсолютна висота 108-140 м. Поклади торфу, буд. пісків, цегельно-черепичних глин. Є джерела мінеральних вод (с. Ладинка). Поширені заболочені ділянки. Район розташований у Чернігівському Поліссі. Чернігівський район належить до вологої, помірно теплої агрокліматичної зони. Основні ріки: Дніпро з частиною Київського водосховища (на західній межі району), його притока Десна з притоками Сновом, Замгласм, Білоусом, Смолянкою. Переважають дерново-слабопідзолисті, сірі лісові, лучні та болотні ґрунти. Площа лісів 53,3 тис. га (сосна, береза, вільха, дуб, осика), лісосмуг - 660 га. У заплавах річок подекуди збереглася лучна та болотна рослинність. Тер. р-ну зазнала радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС 1986 (15,5 тис. га сільсько-господарських угідь). В зоні періодичного контролю - 34 населені пункти. Площа сільськогосподарських угідь (тис. га) - 151,9, у т. ч. орні землі - 101,8, пасовища - 23,9, сіножаті - 25,3, багаторічні насадження - 0,9. Осушено 15,7 тис. га, зрошується 1,8 тис. га.

 

 

Таблиця 4.1. Перелік гідрологічних територій Природо-заповідного фонду Чернігівського району

№ п/п Назва, реєстраційний номер Площа, га (Площа охоронної зони, га) Місце знаходження Характеристика, рішення про оголошення

У віданні кого перебуває

1 Озеро "Глушець" 23/18-578 40 м Чернігів, лівий берег р. Десна Старовинне мальовниче озеро на лівому березі р. Десни ОВК /пр/ 28.03.64 № 121

Чернігів. РБД Зеленбуду

2 Озеро Магістрацьке 23/19-578 63 м. Чернігів, лівий берег р.Десна Старовинне мальовниче озеро на лівому березі р Десни, оточене листяним лісопарком. Вік насаджень понад 30 р. ОВК /пр/ 28.03.64 № 121

Чернігівського

технологічного

інституту

3. "Анисівський" 21/7-578 132 с. Анисів Еатрофний болотний масив з участю лепешняку великого, рогози широколистої, лепехи звичайної, осоки гострої, осоки омської та раду виліз болотного різнотрав'я, що має важливе водоохоронне значення. ОВК 24.12.79 №561

КСП

ім.Герасимеика

4 "Білоуський" 21/8-578 273 (880) с. Довжик, Мохнатий, Рудка

Осоково-злаковий болотний масне в заплаві р. Білоус, де в якості домінантів виступають осока гостра, лепешняк великий, рогіз широколистий та видами болотного різнотрав'я в якості асектаторів, що має водорегулююче значення. ОВК 24.12.79 №561

КСП"У країна",

"Мохнатинське",

"Воля"

5. Ведильцівсь-кий 2І/9 - 578 251 (849) сс.Пльохів, Ведильці, Кархівка

Евтрофний болотний масив з участю осоки гострої, осоки омської, лепешняку великого, рогозу широколистого, лепехи звичайної та ряду видів болотного різнотрав'я (вербозілля звичайне, плакун верболистий, вовче тіло болотне, живокіст лікарський), що має важливе водоохоронне значення

ОВК 24.12.79 № 561

Пльохівскьої,

Ведильцівскьої

Кархівскьої

с/рад

6. "Видра" 21/10 -578 200 (800) С. Дніпровське

Болото багатого живлення з участю евтрофних гідрофільних видів мас водоохоронне значення. Місце гніздування багатьох видів болотних і водоплавних птахів ОВК24.І2.79№561

Єоровиківської

с/ради

7. Вінниця 21/11 -578 9.3 Пакульське ліс-во кв. 36, 42

Низинне гостро-осокове, омсько-осокове болото з рядом видів болотного різнотрав'я- регулятор рівня грунтових вод. ОВК 27.123 84 № 454

Чернігівського держлісгоспу
8. "Гало" 21/12 11,5 Чернігівське л-во кв. 39, 40, 44, 45

Низинне осокове болото - регулятор рівня ґрунтових вод.

ОВК 27.12.84 № 454

Чернігівського держлісгоспу
9. "Гатка-Земське" 21/13 - 578 161 смт. Олишівка

Система типових водорегулюючих евтрофних осокових боліт

ОВК 24.12.79 №561

Олишівскьоі селиіщюі ради
10. "Гмир" 136 Красилівське л-во кв 29,39,40, 46, 47,50,51,55

Низинне осокове сфагнове болото - регулятор водного режиму та рівня ґрунтових вод.

ОВК 27.11.84 № 454

Чернігівського держлісгоспу
11. "Жевелський" 21/15- 578 236 (824) сс. Жеведь, Смолин

Болотний евтрофний масив, що мас велике водоохоронне значення.

ОВК 24.12.79 №561

Жеведської, Смолинської с/рад
12. "Звіринець" 21/16 - 578 155 (735) с.Дніпровське

Цінний болотний осоково-злаковий комплекс водоохоронного і водорегулюючого значення.

ОВК 74.11.79 № 561

Воровиківскьоі с/ради
13. "Іванівський" 21/17- 578 102 (648) С. Іванівка

Евтрофне болото з переважанням гідрофільних осок,

лепешняку великого, лепехи звичайної та видами болотного різнотрав`я, має водоохоронне значення. ОВК 24.12.79 № 561

Іванівскьої с'ради
14. Болото "Колод-ливе" 21/18 - 578 13,3 Чернігівське ліс-во, кв. 123, 124

Низинне очеретяне болото в чаплаві р Десни - регулятор водного режиму.

ОВК. 27.12.84 р. № 454

Чернігівського держлісгоспу
15. "'Ладинський" 21/19 - 578 200 (800) с. Ладинка

Типовий евтрофний болотний масив з соковими, частково злаковими угрупованнями та рядом гідрофільних видів (вербозілля звичайне, лепеха звичайна, живокіст лікарський, очеретянка звичайна має водоохоронне значення

ОВК 27.12.79 № 561

Латинської с/ра;!и
16. "Ліпське 21/20- 578 327 (923) смт. Олишівка

Евтрофний осоково-злаковий масив з типовими широкоареальними видами болотного різнотрав'я, який є

регулятором водного режиму ОВК 24.12.1979р. № 561

Олишівської с/ради
17. "Мохнати-нське" 21/21 -578 136 (704) сс. Довжик. Мохнатих

Типове евтрофне болото з типовими широкоареальними

видами лучно-болотного різнотрав'я в заплаві р. Свишень, яке є регулятором рівня ґрунтових вод

ОВК 24.12.79 № 561

МохнатинськоїДовжицької с/рад
18. Наливайківі-щина" 21/22- 578 29 Олишівське ліс-во, кв.78

Ептрофїіе низинне осокове болото (з ценозами осоки гострої та осоки омської) та видів лучно-болотного різнотрав'я, яке мас зодорегулююче значення.

ОВК 27.12. 84 № 454

Чернігівського держлісгоспу
19. "'Петрове" 21/23-578 8 Березнянське ліс-во кв.46

Осокове евтрофне болото, яке є регулятором водного режиму прилеглих територій. ОВК 27.12.84 № 454

Чернігівського держлісгоспу
20. "Провалля" 21/24- 578 50 (904) с. Боромики

Болотний еа трефний масив з цеіюзами очерету звичайного лепешняку великого та рядом видів лучно-болотмого різнотрав'я, який має водоохоронне значення.

Рішення облради 21.03.95 р.

Бориківської с/ради
21. "Рудківський" 21/25 - 578 62 (578) с. Рудка

Типовий болотний масив евтрофмого типу живлення, який мас водорегулююче і водоохоронне значення.

ОВК 24.12.79 № 561

Рудківскьої с/ради

22. "Струга" 21/26-578 44 (526) сс. Рудка, Мохнатий

Типове евтрофне болото у верхів'ї р. Струги водорегулюючого значення.

ОВК 24.12.79 № 561

Рудківскьої, Мохнатинської с/рад

23. "Халявинсь-кий" 21/28-578 126 (684) с.Халявин

Ділянки евтрофного трав'яного болота з участю осоки готрої, очерету звичайного, лепешняку великого в заплаві р Стрижень, які мають велике водоохоронне та водорегулююче значення

ОВК24.12.79№ 561

Халявинської с/ради

24. "Черписький" 21/29- 578 57 (563) с.Черниш

Типовий евтрофкий болотний тт|)иролний комплекс водорегулюючого і водоохоронного значення.

ОВК 24 !2.79№ 561

Чернігівської с.р., СГТОВ ім. Шевченка

               

 

 

Висновки

 

1. Залежно від умов утворення та розташування виділяються наступні типи боліт: верхові, низовинні, проміжні та приморські.

2. Геологічна діяльність боліт зводиться здебільшого до утворення торфів. Торф – це органогенна (фітогенна) гірська порода, яка складається із рештків рослинних організмів, що повністю розклалися в болотах за відсутності кисню. Залежно від рослинного складу розрізняютьдеревний, трав’яний та моховий види торфів. Залягає торф у вигляді лінзо- та пластоподібних тіл потужністю до 20 м і більше. Окрім органогенних утворень, в болотах відбувається також формування хемогенних відкладів. Теригенні відклади найбільше поширені в озерах проточного типу. Це, здебільшого, дельтові озера та значні за розмірами водоймища, де велика роль належить абразії.

3. З озерами пов’язане формування таких своєрідних корисних копалин, як кухонна та калійна солі, залізні, марганцеві руди та боксити, а також органогенних корисних копалин (сапропель, сапрокол, бітумінозні сланці та діатоміт). З діяльністю боліт пов`язані процеси утворення торфу і кам’яного вугілля. Все це свідчить про велике народногосподарське значення озер та боліт і необхідність вивчення закономірностей їх розвитку та формування.

4. Територія Чернігівщини характеризується значною кількістю та різноманітністю боліт, а саме поширені заплавні та притерасні, лісові евтрофні, сфагнові, мезотроні та оліготрофні. На території Чернігівського району нараховується 24 гідрологічні об`єкти особливої охорони.

 Список використаних джерел

 

1) Александрова В.Д Изучение смен растительного покрова // Полевая геоботаника. - М.-Л.: Наука. - 1964. - Т. 3. - С. 300-447.

2) Білявський Г.О. та інші. Основи екологічних знань. - К.: Либідь, 2004. – 408 с.

3) Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього середовища. – Суми, 2002. – 284 с.

4) Брадіс Є.М., Бачуріна Г.Ф. Болота УРСР. - К: Наук, думка, 1969. - 242 с

5) Вищі спорові судинні рослини Чернігівщини. / За ред. Ю.О.Карпенка. – Чернігів, 2005. – 86 с.

6) Гейнріх Д., Гергт М. Екологія. – К.: Знання-Прес, 2001. – 287 с.

7) Григора И.М. Происхождение и динамика лесных болот Украинского Полесья: Автореф. дис... д-ра биол. наук. - Киев, 1988. - 44 с.

8) Григора І.М., Соломаха В.А. Лісові болота Українського Полісся (походження, динаміка, класифікація рослинності). - К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 415 с.

9) Григора І.М., Соломаха В.А. Рослинність України (еколого-ценотичний, флористичний та географічний нарис). – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 452 с.

10) Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч.посібник. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. – 309 с.

11) Державний кадастр рослинного світу України: принципи підготовки та ведення в Чернігівській області. Навчально-методичний посібник для ведення державного кадастру рослинного світу в Чернігівській області. // Під заг. ред. к.б.н., доц.. Карпенко Ю.О. – Чернігів, 2003. – 168 с.

12) Дивосвіт природи Чернігівщини: навчальний посібник для вчителів. / За ред Ю.О.Карпенка. - Чернігів, 2001. – 186 с.

13) Загальна гідрологія. /За ред. С.М. Лисогора. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 264 с.

14) Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи. / За ред. Ю.Р.Шелег-Сосонко. – К.: Хімужест, 2003. – 248 с.

15) Зелені скарби Чернігівщини. Колектив авторів. – Чернігів, 2004. - 84 с.

16) Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія: Навч.посібник. – суми: ВТД "Університетська книга", 2003. – 416 с.

17) Кокин К.А. Экология высших водных растейний. – М.: Изд-во МГУ, 1982.

18) Лаптев О.О. Екологія рослин з основами біоценології. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 144 с.

19) Левина Ф.Я. Болота Черноговского Полесья. // Бот. журнал СССР, ХХІІ, 1937. - № 1.

20) Макрофиты – индикаторы изменений природной среды./ Дублена Д.В., Гейне С., Гроудова З. И др.. – К.: Наукова думка, 1993. – 435 с.

21) Мулярчук С.О. Рослинність Чернігівщини. – К.: Вища школа, 1970. – 132 с.

22) Мусієнко М.М., Ольгович О.П. Методи дослідження вищих водних рослин. Навч.посібник до лабораторних занять з фізіології водних рослин. – К.: Фітосоціоцентр, 2005.

23) Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. – К.: Т-во Знання, КОО, 2002. – 550 с.

24) Общая геология. / Под ред. В.Е.Хаина. – М.: МГУ, 1988. – 448 с.

25) Парчук Г.В. Проблема дифтрофирования водоемов. // Гидробиологический журнал. – 1994. - № 3. – С. 30.

26) Природоресурсове право України: Навч.посібник / За ред. І.І.Каракаша. – К.: Істина, 2005. – 376 с.

27) Романенко В.Д. Основи гідроекології: Підручник. – К.: Обереги, 2001. – 728 с.

28) Рослинність УРСР. Болота. - К.: Наук думка: 1969. - 243 с.

29) Рычин Ю.В. Флора гигрофитов. – М.: Сов. наука, 1948.

30) Семенихіна К.А. Водна рослинність р. Десни та водойми її заплави в межах УРСР // Укр. бот. журнал. – 1982. - № 2. – С. 39.

31) Семенихіна К.А. Нові місцезнаходження рідкісних видів в заплавних водоймах річки Десни // Укр. бот. журнал. – 1979. - № 3. – С. 36.

32) Соломаха В.А. Синтаксономія рослинності України // Укр. фітоцен. зб.-К., 1996.-Сер. А, вип. 4(5).-120 с.

33) Управління водно-болотними угіддями міжнародного значення. / За ред. В.А.Костушин. – К.: Національний екологічний центр України, 2005. – 194 с.

34) Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона. / Під заг. ред. Т.Л.Андрієнко. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 316 с.

35) Чорна Г.А. Рослини наших водойм (Атлас-довідник). – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 134 с.

36) Чорна Г.А. Флора водойм і боліт Лісостепу України. Судинні рослини. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 184 с.

37) Шеляг-Сосонко Ю.Р, Осычнюк В.В., Андриенко Т.Л. География растительного покрова Украины. - Киев: Наук, думка, 1982. - 285 с.

 


Додаток

 

Карта Чернігівського району


Дата: 2019-05-29, просмотров: 148.